Oferta z zakresu ochrony przeciwpożarowej

W naszej firmie „Ekspert-poż.” Dzierżoniów możecie państwo zlecić nam różne usługi. Do Państwa dyspozycji mamy wykwalifikowaną kadrę: inżynier ów pożarnictwa, inspektorów ds. ochrony przeciwpożarowej a także specjalistów z różnych dziedzin. Jesteśmy w stanie dotrzeć do Państwa nawet w trudny teren (wysokogórskie schroniska, stacje radiowo-telewizyjne, obiekty kopalni itp.). Wśród usług z zakresu inżynierii bezpieczeństwa pożarowego możecie Państwo wykonać:

 • operat przeciwpożarowy dla składowisk odpadów i firm zajmujących się recyklingiem odpadów (nowość!) (Dzierżoniów – 20 % taniej).
 • instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (Dzierżoniów – 20 % taniej)
 • próbna ewakuacja dla obiektów rozrywek jak escape-room, zamknięte place zabaw (Dzierżoniów 20 % taniej);
 • program zapobiegania awariom dla zakładów dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 • zgłoszenie zakładu zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 • raport o bezpieczeństwie dla ZDR,
 • systemy zarządzania bezpieczeństwem dla zakładów i dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 • ocena zagrożenia wybuchem i ocena ryzyka wystąpienia atmosfery wybuchowej z dokumentem zabezpieczenia przed wybuchem,
 • przegląd, konserwacja, remont podręcznego i przewoźnego sprzętu gaśniczego,
 • hydranty wewnętrzne –  badanie, przegląd, konserwacja, montaż.
 • hydranty zewnętrzne – badanie, przegląd i konserwacja,
 • Urząd Dozoru Technicznego – przeprowadzanie prób ciśnieniowych zbiorników: gaśnic, gazów technicznych, aparatów oddechowych do użytku lądowego, aparatów oddechowych do nurkowania,
 • oświetlenie awaryjne – montaż, przegląd, konserwacja oświetlenia zapasowego i awaryjnego ewakuacyjnego,
 • badanie technicznych instalacji elektroenergetycznych w zakresie wyk. pomiarów rezystancji izolacji przewodów roboczych i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • przeprowadzenie próbnych ewakuacji w zakładach, placówkach oświatowych i urzędach,
 • montaż znaków bezpieczeństwa zgodnych z normami PN-EN ISO 7010 oraz PN-N-01256-02,
 • projektowanie, przegląd i konserwacja systemów automatyki pożarowej tj: oddymiania oraz systemów sygnalizacji alarmu pożarowego,
 • uzgadnianie projektów z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • ekspertyzy techniczne,
 • opracowywanie dokumentacji: instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, oceny zagrożenia wybuchem i oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej z dokumentem zabezpieczenia przed wybuchem,
 • przegląd detektorów sygnalizująco-odcinających dopływ gazu firmy GAZEX oraz ALKASTER.
 • audyty z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakładach (miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne),
 • ekspertyzy w zakresie badania przyczyn i okoliczności powstania pożaru,
 • impregnacja elementów budowlanych środkami ogniochronnymi,
 • wykonywanie przejść instalacyjnych przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego,
 • ochrona i porada prawna w zakresie wydawanych decyzji administracyjnych przez organy Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Pracy,
 • przeglądy obiektów budowlanych,
 • sprzedaż gazów technicznych: dwutlenek węgla, propan-butan, propan, acetylen, tlen techniczny (Dzierżoniów 10 % taniej).

Serdecznie zapraszamy do współpracy – naszą pasją jest dbanie o Państwa bezpieczeństwo

dr inż. poż. Piotr Marek Pijarowski (specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej, doktor nauk inżynieryjno-technicznych w spec. inżynieria środowiska, górnictwo i geomatyka)

Kadra

Wykwalifikowany personel z wieloletnim doświadczeniem.

Klient

Stały kontakt z Klientem - bieżące konsultacje oraz doradztwo.

Usługa

Rzetelność oraz terminowość realizowanych zleceń.