Oferujemy kompleksową ofertę
z zakresu BHP

  • badanie natężenia oświetlenia w miejscu pracy,
  • badanie wilgotności i temperatury powietrza,
  • szkolenia wstępne dla pracowników na stanowiskach robotniczych, administracyjno – biurowych oraz osób kierujących pracownikami,
  • szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych, administracyjno – biurowych, osób kierujących pracownikami oraz pracodawców,
  • opracowanie dokumentacji: ocena ryzyka zawodowego, szczegółowe programy szkoleń wstępnych i okresowych, instrukcji stanowiskowych,
  • wykonywanie pełnej dokumentacji powypadkowej,
  • zakładanie akt osobowych pracowników,
  • uzupełnianie rejestru i karty badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy,
  • opracowywanie systemu zarządzania bezpieczeństwem według Normy PN-N-18001 i PN-N-18004.

Kadra

Wykwalifikowany personel z wieloletnim doświadczeniem.

Klient

Stały kontakt z Klientem - bieżące konsultacje oraz doradztwo.

Usługa

Rzetelność oraz terminowość realizowanych zleceń.