EKSPERT-POŻ

Nasza firma działa na polskim rynku od 1998 roku. Od samego początku polityka skierowana była na wdrożenie innowacji technicznych i technologicznych wspomagających podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa pracy w różnego rodzaju zakładach.

Utworzyliśmy działy zajmujące się przygotowaniem zabezpieczenia obszarów związanych z ochroną zakładów pracy, obiektów budowlanych i terenów. Nasza kadra inżynieryjna posiada niezbędne uprawnienia i wiedzę techniczną, zdobytą dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pracy. Posiadamy odpowiedni zasób sił, środków oraz zaplecze techniczne przy pomocy którego jesteśmy w stanie wykonać niemalże każde postawione nam zadanie nawet w trudnodostępnym terenie w sposób: bezpieczny, solidny i precyzyjny.

W naszym serwisie można naprawić zarówno podręczny sprzęt gaśniczy jak i bardziej skomplikowane urządzenia stosowane ochronie przeciwpożarowej. Wiedzę i doświadczenie zdobyliśmy współpracując z Państwową Strażą Pożarną, Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Dozoru Technicznego, Inspektoratem Ochrony Środowiska, z Zakładami Zwiększonego i Dużego Ryzyka Wystąpienia Poważnej Awarii Przemysłowej oraz innymi firmami branżowymi. Nasza kadra zrzesza się w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Bierzemy udział w licznych konferencjach naukowo-technicznych podnosząc w ten sposób własne doświadczenie. Wspieramy Ochotnicze Straże Pożarne. Pracujemy w świetle obowiązujących norm i przepisów prawnych.

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz który pozwoli zadać pytanie naszemu ekspertowi, na które zostanie udzielona fachowa i wyczerpująca odpowiedź.

Naszym celem jest Państwa zadowolenie z wykonanej przez nas usługi.

Patrycja Pijarowska

Właściciel firmy, Specjalista ds. BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej

Piotr Marek Pijarowski

specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej, doktor nauk inżynieryjno-technicznych w spec. inżynieria środowiska, górnictwo i geomatyka