Oferujemy szkolenia w zakresie:

  • ochrony przeciwpożarowej uwzględniające ćwiczenia praktyczne (użytkowanie podręcznego sprzętu gaśniczego, użytkowanie systemu sygnalizacji alarmu pożarowego, użytkowanie systemu oddymiania, ewakuacji osób poszkodowanych itp.),
  • przygotowania do egzaminów dozoru i eksploatacji urządzeń pod napięciem,
  • przygotowania do egzaminów dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych,
  • prowadzenia prac na wysokości,
  • prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
  • prowadzenia prac trwających dłużej jak 2 doby,
  • udzielania pierwszej pomocy z ćwiczeniami praktycznymi,
  • szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby prowadzone dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej,
  • szkolenia wysokościowe dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej,
  • bezpieczeństwa w przewozie materiałów niebezpiecznych ADR,

Szkolenia BHP on-line z certyfikatem!

Zaoszczędź czas korzystając z internetowego szkolenia BHP. Poznaj zalety, jakie dają szkolenia przez Internet, które w prosty sposób uzupełniają wiedzę i przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa w firmie. Szkolenie BHP online to nowoczesne rozwiązanie pozwalające efektywnie przeprowadzić edukację w tym zakresie.

Wybierz szkolenie po prawej stronie i przejdź do formularza zamawiającego.

Na twój adres wskazany w formularzu prześlemy link z dostępem do prezentacji zawierającej materiały szkoleniowe. Po zapoznaniu się z nimi wypełnisz prosty test sprawdzający wraz z listą (skany z Twoimi podpisami) i odeślesz na nasz adres: „EKSPERT-POŻ.” ul. Podwalna 6, 58-200 Dzierżoniów

Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia jest dokonanie wpłaty odpowiadającej cenie zamówienia na nr konta podanego w mailu zwrotnym oraz przesłanie prawidłowo wypełnionych skanów ww. dokumentów.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości służymy pomocą pod nr. tel. +48 603 513 443